De bever is terug: genieten of gevaar?

In ‘Het dilemma’ spreken 2 Noord-Hollanders zich uit over een kwestie in onze provincie.

Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn bevers en beverburchten gespot. De definitieve terugkeer van het knaagdier in de provincie is daarmee een feit. Maar tegenover het enthousiasme hierover staat ook scepsis. Bevers kunnen een bedreiging vormen voor dijken. Is de terugkeer van de bever écht goed nieuws of is er reden tot zorg?

De provincie is niet de enige die het moeilijk vindt helder te communiceren. Veel overheidsinstellingen kampen met moeilijke taal in teksten. Zo deed de Nationale ombudsman in 2017 onderzoek naar MijnOverheid. De belangrijkste conclusie is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebruiker meer centraal moet stellen.
Geen zorgen

Michael Baars

Regiocoördinator van de otter- en beverwerkgroep bij de Zoogdierverenging

“De terugkeer van de bever in Noord-Holland is goed nieuws. Het dier zorgt namelijk voor veel diversiteit in de natuur. Bevers bouwen op sommige plekken dammen om de ingang van hun burcht onder water te zetten. Dat doen ze om indringers buiten de deur te houden of om beter bij hun voedsel te komen. Door die dammen ontstaan verschillende waterniveaus. In de stukken weiland die daardoor onder water komen – ook wel plasdras genoemd – groeien bijzondere planten. Libellen en vlinders maken er dankbaar gebruik van en amfibieën zetten hun eieren af tussen de omgevreten takken die de bevers achterlaten. Via camerabeelden weten we dat zoogdieren als vossen, dassen, boommarters en reeën de dammen gebruiken als natuurlijk viaduct.”

Wel zorgen

Sandra Roodzand

Ecoloog bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

“Als ecoloog vind ik het goed nieuws dat er weer bevers zijn gesignaleerd in Noord-Holland, maar als waterschapper kijk ik ook naar de andere kant van het verhaal. Bevers kunnen forse gangen en holen graven in dijken. Die tasten de stevigheid van de dijken aan en vormen daarmee een gevaar voor de waterveiligheid. Grote delen van de provincie liggen onder het waterniveau en worden beschermd door regionale waterkeringen. Deze keringen zijn niet bestand tegen zulke graverij. Zeker in het dichtbevolkte Noord-Holland kan de schade aan bijvoorbeeld huizen, boerderijen en infrastructuur heel fors zijn als daardoor een dijk doorbreekt.”