Colofon

&Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland en verschijnt 6 keer per jaar.

Redactie

Edo Blaauw, Annoesjka Brohm, Ellen Hinskens (hoofdredacteur), Vera Kerkvliet, John Stroetenga, Pascal van Wessel, Melanie Zierse.

Redactieraad

Otte Beeksma, Jeroen Fritz, Diny Pestman.

Beeld

Pagina 1, 4 en 11 – Johannes Abeling (op de cover: Iven Cudogham en zijn kinderen Oos en Twiggy) pagina 4 – Michiel Wijnbergh pagina 5 – Loek Buter (openingsbeeld), Remko Heemskerk (infographic) pagina 6 – Ted Jansen (openingsbeeld), Johannes Abeling, Bas Beentjes pagina 7 – Dirk-Jan van Dijk (portret), Olivier Rijcken (tekeningen) pagina 8 – Pixabay (openingsbeeld), Dirk-Jan van Dijk (portretten) pagina 9 – Ted Jansen pagina 10 – Dirk-Jan van Dijk, Elmer van der Marel

Opmaak

Xerox mediaservices

Concept

Funcke creatieve partners