De zon-, wind- en waterquiz

Wat weet jij van duurzame energie?

Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Daarvoor in de plaats komen duurzame energievormen, als zonne- en windenergie. Maar wist je dat je bijvoorbeeld ook energie uit water kunt halen? Test jouw kennis over duurzame energie met onze quiz en win een douchetimer!

Vraag 1

1. Wat is ouder? Zonne-energie of de Afsluitdijk?

a. Zonne-energie b. De Afsluitdijk c. Ze zijn even oud

Vraag 2

Aardwarmte of geothermie wordt in Nederland nog vooral gebruikt voor het verwarmen van kassen. Heet water wordt opgepompt uit aardlagen die op minimaal 500 meter diepte liggen. Hoe dieper onder de grond, hoe warmer het water. Met hoeveel graden stijgt de temperatuur van het water als je een kilometer dieper onder de grond komt?

a. 5 graden b. 15 graden c. 30 graden

Vraag 3

Windmolens kunnen zowel op land als op zee geplaatst worden. Als het te hard waait, moeten veel windmolens stilgezet of afgeremd worden in verband met de veiligheid. Maar vanaf welke windkracht wekt een windmolen stroom op?

a. Windkracht 2 b. Windkracht 4 c. Windkracht 6

Vraag 4

Hoeveel procent van het energieverbruik in Nederland was in 2020 afkomstig van hernieuwbare bronnen?

a. 8% b. 11% c. 20%

Prijsvraag

Er zijn steeds meer groepen mensen die zelf samen duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van het zwembad of een bedrijfspand in de buurt. Daarvoor starten ze een zogenoemde energiecoöperatie. In 2020 waren er in Nederland 487 van die coöperaties. Hoeveel daarvan waren gevestigd in Noord-Holland? (Hint: het antwoord is te vinden in het Dashboard Energietransitie) Stuur je antwoord vóór 31 oktober!