Verdozing van het landschap

In 'het dilemma' komen 2 Noord-Hollanders aan het woord. Zij spreken zich uit over een kwestie die in onze provincie speelt.

In het landschap duiken ze steeds vaker op. Enorm uitgestrekte rechthoekige gebouwen, waarin vaak een distributiecentrum of datacenter is ondergebracht. Is het oprukken van deze ‘dozen’ een vloek of toch een zegen? Kanttekeningen van een gebiedsontwikkelaar en van een polderarchitect.

De provincie is niet de enige die het moeilijk vindt helder te communiceren. Veel overheidsinstellingen kampen met moeilijke taal in teksten. Zo deed de Nationale ombudsman in 2017 onderzoek naar MijnOverheid. De belangrijkste conclusie is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebruiker meer centraal moet stellen.
Positief

Jeanet van Antwerpen

Directeur Schiphol Area Development Company (SADC)

“We zien meer ‘dozen’ in het landschap, onder meer als gevolg van de bevolkingsgroei en de – ook online – toegenomen consumptie. Dat betekent dat er grotere distributiecentra nodig zijn om gebieden te bevoorraden. Dankzij deze schaalvergroting kun je ook meer robotisering toepassen, waardoor je met minder mensen toekunt: die zijn namelijk bijna niet te vinden door de krapte op de arbeidsmarkt.


De nieuwe gebouwen die worden neergezet voldoen aan de laatste duurzaamheidseisen. Ze hebben meestal ledverlichting, zijn goed geïsoleerd en er liggen zonnepanelen op het dak. Dat voorkomt weer dat je ergens anders groene ruimte moet gebruiken, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.


Wij ontwikkelen in ieder bedrijvenpark ook een écht park. We zeggen: 20 procent van je kavel moet je groen inrichten. En als we dat groen, van de bedrijven die er gaan komen, nu eens concentreren, dan heb je een gebied dat écht groen is in plaats van allemaal snippers. Het gaat dus niet alleen om die ‘dozen’ maar ook over hoe je het landschap in het gebied eromheen ontwerpt.”

Zorgwekkend

Joop Slangen

Stedenbouwkundige, polderarchitect bij de gemeente Haarlemmermeer

“In de wereld van de logistiek is men gewend aan schaalvergroting en zien we grote, aaneengesloten stukken grond en enorme parkeerterreinen. In Venlo, een groot logistiek knooppunt, heb ik al eens aan de orde gesteld hoeveel moeite we doen om in een stedelijke omgeving de dakkapel van een gebouwtje goed te krijgen. En hoe gemakkelijk je als overheid dan over gebouwen van een paar hectare heenstapt.


Er ligt nu een pleidooi van het College van Rijksadviseurs tegen de enorme schaalvergroting. Maar het is natuurlijk niet zo dat het daarmee in 1 keer stopt. Ik ben blij dat dat pleidooi er is en dat het tot discussie in de Tweede Kamer heeft geleid. Maar je moet vooral niet te lang wachten met in actie te komen. Want als die 'dozen' er eenmaal staan, krijg je ze niet snel meer weg.”

Deel op social media