Colofon

&Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland en verschijnt 6 keer per jaar.

Redactie

Penny van Beek, Marijn Beelen, Edo Blaauw, Annoesjka Brohm, Jasmijn van Engelen, Paula Harte, Ellen Hinskens (hoofdredacteur), John Stroetenga, Merijn Uding, Melanie Zierse.

Redactieraad

Otte Beeksma, Britta Burger-Adema, Jeroen Fritz.

Beeld

Pagina 1 en 11 - Bas Beentjes (op de cover:

Luna van Marle (l) en Pipp Pauzenga)

pagina 3 – Grassap: Dion Vorrink, Longdot en sinusmaaien: Waaksaam

pagina 4 – Dirk Bakker/Collectie Vereniging Historisch Purmerend, Carl Hulscher/Collectie Verzetsmuseum Amsterdam, Collectie Genootschap Oud Zandvoort, Pieter P. de Jong / Gemeentearchief Zaanstad, Particuliere verzameling / NIOD, A.L.C. Knook, NIOD

pagina 5 – Dirk-Jan van Dijk

pagina 6 – Kaas: Pixabay, Kool en openingsbeeld: Bas Beentjes, Brouwerij: Noord-Hollands archief

pagina 7 – Foto: Loek Buter, tekeningen: Olivier Rijcken

pagina 8 – Elmer van der Marel

pagina 9 – Elmer van der Marel

pagina 10 – Beemster: Noord-Hollands archief, Devika Partiman: Elmer van der Marel, Dakkas: Lars van den Brink

Opmaak

Xerox mediaservices

Concept

Funcke creatieve partners