Van A naar slimmer

De provincie werkt aan slim, schoon en veilig reizen. Data, digitalisering en technologie helpen daarbij. Waaraan draagt zogeheten slimme mobiliteit of smart mobility allemaal bij? En hoe helpt dat Noord-Hollanders vooruit?

Stel je eens voor dat je over 5 jaar vervoer op afroep gebruikt. Bij het ontbijt vraag je je Google-assistent een deelauto te reserveren bij het mobiliteitspunt in je straat. Je opent de elektrische auto even later met je mobiliteitskaart en rijdt ermee naar het station waar het voertuig zichzelf parkeert op de deelauto-parkeerplaats. Je sluit de wagen en pakt de trein naar Haarlem. Je checkt in en uit met dezelfde kaart die alle kosten automatisch verrekent. Het is lekker weer, dus in plaats van de bus pak je in Haarlem een van de vele deelfietsen op het stationsplein. Je opent het fietsslot met je kaart en na een relaxed ritje door de binnenstad laat je de fiets achter voor je kantoor, waar hij al snel weer door iemand anders wordt gebruikt. In de mobiliteitsapp zie je dat je hele reis goedkoper was dan wanneer je met de auto was gekomen. En je ziet dat er 65% minder CO2-uitstoot was dankzij jou. Bovendien ben je stukken sneller gearriveerd omdat je geen file had. De provincie werkt aan dit ideaalplaatje, zodat straks iedereen net zo blij als jij op zijn bestemming aankomt.

Toekomstmuziek? Deels. Maar zeker niet onrealistisch. Deelmobiliteit wordt steeds populairder en Noord-Holland heeft zelfs al mobiliteitspunten in de kop van Noord-Holland.

Ook worden vervoersmiddelen steeds slimmer en nemen ze bestuurders taken uit handen. Van een parkeerplek vinden tot zelf inparkeren. Ook de intelligentie van onze infrastructuur neemt toe. Omdat verkeerslichten kunnen ‘praten’ met het verkeer staan vrachtwagens, bussen en fietsers minder vaak stil. Apps bieden 24/7 actuele reisinformatie en pientere (duurzame) oplossingen om vervoersmiddelen te lenen of delen. Deze vernieuwingen voor auto’s, fietsen, vrachtwagens, bussen en schepen heten smart mobility.

De provincie zorgt dat het verkeer veilig met elkaar en de infrastructuur kan communiceren. Door de digitalisering en data slim te gebruiken regelt Noord-Holland dat haar wegen en vaarwegen optimaal benut worden. Zo rijdt en vaart het verkeer goed en veilig door. Smart mobility heeft ook een positief effect op de klimaatdoelen, de economie, een prettige en gezonde leefomgeving en het landelijk gebied. Slimme technieken helpen bij het verminderen van CO2-uitstoot en het beter benutten van steeds minder ruimte. Concreet ziet dat er zo uit:

Klimaat- en energietransitie De meest effectieve bijdrage van smart mobility aan klimaatdoelen is (auto)kilometers terugdringen. Apps stimuleren mensen om ander, duurzaam vervoer te nemen, hun reis uit te stellen, thuis te werken of een andere route te kiezen. Ook zoekverkeer naar parkeerplekken kan drastisch afnemen, doordat de vrije parkeerplaatsen real-time zichtbaar zijn via je mobiele telefoon. Voor vrachtvervoer biedt het delen of bundelen van ritten kansen.

Duurzame verstedelijking en bereikbaarheid In steden biedt het delen of lenen van vervoersmiddelen zoals fietsen of (elektrische) auto’s uitkomst voor de beperkte ruimte. Buiten de steden zorgen functies in voertuigen ervoor dat er meer verkeer over de bestaande wegen kan gaan. Zo kunnen bijvoorbeeld meer auto’s door groen rijden als ze met elkaar én de verkeerslichten communiceren.

Economie en leefbaarheid Reizigers én transporteurs krijgen steeds gerichtere informatie en kunnen hierop handelen, zoals een alternatieve route nemen bij files. Beter benutten van de huidige wegen door slimme technieken zorgt ervoor dat er minder nieuwe wegen aangelegd hoeven te worden en er minder files in de woonomgeving van mensen staan. Minder stoppen en optrekken is daarnaast beter voor het milieu. Resultaat: een prettigere en gezondere leefomgeving.

Vitaal landelijk gebied De provincie wil de kracht van het landelijk gebied versterken en ook daar kan smart mobility bij helpen. Er is daar minder vraag naar vervoer waardoor openbaar vervoer relatief duur is. Kansen liggen in het flexibeler maken van het ov en in maatwerk. Denk aan vervoer op afroep of andere oplossingen voor het laatste stuk van het ov naar huis.

Onderstaande infographic van de provincie en TNO geeft een indruk van wat er mogelijk is op het gebied van smart mobility. Bij alle smart mobility-projecten kijkt de provincie kritisch naar de consequenties voor de verkeersveiligheid, privacy en cybersecurity. Klik op de plusjes voor meer informatie.

Deel op social media