Landbouwgrond inleveren voor nieuwe natuur?

In 'het dilemma' spreken 2 betrokkenen zich uit over een kwestie in onze provincie.

De provincie Noord-Holland wil de komende 3 jaar 3.000 hectare nieuw Natuurnetwerk Nederland (NNN) creëren. Dit netwerk van natuurgebieden, verbindende natuurstroken, bermen en watergangen beschermt onder meer het Noord-Hollandse landschap en verbetert de biodiversiteit. Het NNN moet in 2027 zijn afgerond, maar een deel van deze gebieden wordt nu gebruikt voor landbouw. Moeten boeren straks grond inleveren voor het afmaken van het NNN?

De provincie is niet de enige die het moeilijk vindt helder te communiceren. Veel overheidsinstellingen kampen met moeilijke taal in teksten. Zo deed de Nationale ombudsman in 2017 onderzoek naar MijnOverheid. De belangrijkste conclusie is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebruiker meer centraal moet stellen.
Tegen

Willemien Koning-Hoeve

Statenlid CDA

“Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) moet worden afgerond, dat is duidelijk. Daar zijn nu eenmaal landelijke afspraken over gemaakt. Maar het afstaan van grond moet alleen op vrijwillige basis gebeuren. Nooit onder dwang. In Nederland hebben we eigendomsrecht en dat moeten we respecteren. Ook als het gaat om nieuwe natuur.”

Voor

Rien Cardol

Statenlid GroenLinks

“Het inleveren van grond is niet bedoeld om de boer te pesten. We hebben nu eenmaal grond nodig om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te maken. De biodiversiteit gaat hard achteruit en 50% van de grond in Noord-Holland is landbouwareaal. Dan is het logisch dat we ook naar die gebieden kijken.”

Deel op social media