Woningbouw bij Schiphol?

In ‘Het Dilemma’ spreken 2 inwoners zich uit over een kwestie in de provincie.

Scroll naar beneden om meer te lezen

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Daarom moeten er voor 2030 meer dan 150.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd in de provincie. Het is moeilijk om goede bouwlocaties te vinden, want regels beperken soms woningbouw. Zoals de regels voor geluid. Kunnen er onder de huidige omstandigheden nieuwe woningen worden gebouwd bij Schiphol?

De provincie is niet de enige die het moeilijk vindt helder te communiceren. Veel overheidsinstellingen kampen met moeilijke taal in teksten. Zo deed de Nationale ombudsman in 2017 onderzoek naar MijnOverheid. De belangrijkste conclusie is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebruiker meer centraal moet stellen.

Ja

Joep van Dijk

Woont in Hoofddorp en is voorzitter van de Studentenbond van de Vrije Universiteit

“Als het aan mij ligt, en aan de studenten die graag bij de Vrije Universiteit (VU) willen wonen, moeten er woningen gebouwd worden. Ik vind het absurd dat naast de bestaande studentencampus Uilenstede geen woningen mogen komen. Uit onderzoek blijkt dat studenten minder last hebben van geluidsoverlast als ze er minder lang blijven wonen. Er is een tekort van 10.000 studentenwoningen en de voorspelling is dat dat gaat oplopen naar 25.000 woningen. Als we niet flink bijbouwen dan hebben we een groot probleem. Het is dus niet een kwestie van mogen bouwen, maar een kwestie van pure noodzaak.”

Nee

Sara Botschuijver

Woont in Amstelveen en is moleculair bioloog

“Onder de huidige omstandigheden denk ik dat je geen nieuwe woningen moet bouwen. Het lijkt mij niet verstandig om nog meer mensen bloot te stellen aan geluid en fijnstof. Tenzij je dat beter gaat monitoren en je mensen de kans geeft om te verhuizen. Ook tijdelijke doelgroepen, zoals studenten of vluchtelingen, moet je hier niet aan blootstellen. Het feit dat zij misschien minder lang worden blootgesteld aan het geluid en de ultrafijnstof, wil niet zeggen dat dit - samen met andere omgevingsfactoren, zoals stress uit studie - samen niet zorgt voor gezondheidsklachten in de toekomst. Je lichaam is geen leasebak die je daarna weer weg doet.”