Wat weet jij over jonge dieren?

Het is weer lente! Een mooi moment om je kennis van de dieren in Noord-Holland te testen. Met deze quiz leer je daarbij hoe de provincie helpt om (jonge) dieren een zo goed mogelijk leven te bieden. Met vraag 1 tot en met 4 test je je kennis. Door antwoord te geven op de onderste vraag (prijsvraag) kun je een bijenhotel winnen!

Vraag 1

Het Waterland-West gebied was vroeger een snelweg, maar inmiddels is dit gebied heringericht tot natuur. Het is de schakel tussen het Naardermeer en Waterland, ten noorden van Amsterdam. Met deze nieuwe waterverbinding wil de provincie Noord-Holland het leefgebied van bijzondere planten en dieren vergroten. Sinds vrijdag 9 april 2021 staan in dit natuurgebied waterbuffels en in augustus 2021 werden er 3 kalfjes geboren. Hoe helpen deze waterbuffels bij het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied?

A. Waterbuffels verplaatsen zich tussen eilandjes. Zij maken onderweg nieuwe paden en poeltjes door de drassige gebieden. Zo houden ze de verbindingszone open voor andere dieren en creëren ze daarbij een goede leefomgeving.

B. Waterbuffels houden door het grazen ongewenste planten kort. Zo kunnen er verschillende soorten planten groeien. Deze planten trekken vervolgens tal van insecten aan, die op hun beurt weer voedsel zijn voor jonge vogels.

C. Antwoord A en B zijn allebei juist

Vraag 2

Het Naardermeer is sinds 2017 een paradijs voor de otter. Door de ruimte, het water en de rust voelen zij zich hier prima op hun plek. Ook de 9 faunapassages, die de dieren helpen oversteken, en de natuurverbindingen rondom het Naardermeer, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van de otter in dit gebied. Als kers op de taart is er in april 2021 een otter geboren. Hoe lang geleden was het hiervoor dat er in Noord-Holland een otter werd geboren?

A. 10 jaar B. 50 jaar C. 70 jaar

Vraag 2

Het Naardermeer is sinds 2017 een paradijs voor de otter. Door de ruimte, het water en de rust voelen zij zich hier prima op hun plek. Ook de 9 faunapassages, die de dieren helpen oversteken, en de natuurverbindingen rondom het Naardermeer, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van de otter in dit gebied. Als kers op de taart is er in april 2021 een otter geboren. Hoe lang geleden was het hiervoor dat er in Noord-Holland een otter werd geboren?

A. 10 jaar B. 50 jaar C. 70 jaar

Vraag 3

Doordat wateren niet altijd goed met elkaar verbonden zijn, kunnen vissen vaak niet makkelijk van het ene water naar het andere water zwemmen. Een vispassage, zoals in natuurgebied Waalenburg in Texel, biedt gelukkig uitkomst. De vispassage in Waalenburg is een buis tussen het water in het natuurgebied en het water daarbuiten. Deze vispassage zorgt er door een ingenieus systeem voor dat de vis veilig in Waalenburg aan kan komen. Maar hoe ver zwemt een babypaling – oftewel een glasaal – gemiddeld om het zoete water in Noord-Holland te bereiken?

A. 1.000 kilometer B. 3.000 kilometer C. 6.000 kilometer

Vraag 4

Voor de das in Nederland is het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak. Toch leven er in het drukke Gooi meerdere dassenfamilies. Dat komt door de aanleg van tal van tunnels, natuurbruggen en kilometers raster die de dieren helpen bij het oversteken. Die hulp komt de gezinsuitbreiding ten goede. Weet jij hoelang een zwangerschap duurt bij een das?

A. 50 dagen B. 150 dagen C. 200 dagen

Vraag 4

Voor de das in Nederland is het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak. Toch leven er in het drukke Gooi meerdere dassenfamilies. Dat komt door de aanleg van tal van tunnels, natuurbruggen en kilometers raster die de dieren helpen bij het oversteken. Die hulp komt de gezinsuitbreiding ten goede. Weet jij hoelang een zwangerschap duurt bij een das?

A. 50 dagen B. 150 dagen C. 200 dagen

Vraag 5

Van wanneer tot wanneer is het strooiseizoen?

A. Van 1 november tot en met 31 maart B. Van 1 december tot 31 maart C. Van 1 januari tot 1 april

Uitslag

Vooral a

Jouw eetpatroon heeft een scheut duurzaamheid nodig. Het mag wel een onsje minder qua vlees, snacks, frisdrank en hoeveelheden. In 3 simpele stappen werk je naar een duurzamer eetpatroon toe: 1) minder vlees & meer plantaardig, 2) meer lokaal, 3) minder verspillen.

Vooral b en c

Jij bent gezond, lekker en verantwoord bezig! Je hebt namelijk al een paar stappen gezet richting duurzamere eetgewoonten. Kopen bij de boer, minderen met vlees en snacks, afgemeten koken; goed voor de planeet en voor jezelf.

Vooral d

Jij maakt de wereld elke dag een beetje beter! Bio is voor jou logisch. Lokale boeren kunnen op je rekenen, je verspilt helemaal niets, je hebt je eigen moestuin en vlees komt jouw keuken niet meer in. Jouw eetpatroon belast het milieu amper.

Meer weten?

Wist je dat de provincie een voedselvisie heeft? Hierin staan de kansen en uitdagingen voor een duurzaam voedselsysteem. Op het platform Boer & Business in Balans vind je inspirerende projecten en activiteiten die laten zien wat er in Noord-Holland al allemaal gebeurt, en er komen er steeds meer bij! De provincie wil een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen.

Bronnen: Voedingscentrum, Consumentenbond, Milieucentraal

Prijsvraag

Hoeveel procent van de grutto’s in Europa broedt in Noord-Holland?