Colofon

&Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland en verschijnt 6 keer per jaar.

Redactie

Edo Blaauw, Ann Brohm, Wendy Dallinga, Ellen Hinskens (hoofdredacteur), Vera Kerkvliet, Merijn Uding, Pascal van Wessel, Melanie Zierse.

Redactieraad

Otte Beeksma, Jeroen Fritz, Diny Pestman.

Beeld

Pagina 1, 5, 7 en 11 – Loek Buter (op de cover: Ama Koranteng-Kumi)

Pagina 3 en 9 – Michiel Wijnbergh

Pagina 4 – Ward Oranje (openingsbeelden), Goldfizh (explainer video)

Pagina 6 – Marcia Appels, Archief Vlieland, Bas Beentjes, Inge Jansen, Elmer van der Marel, Noord-Hollands Archief

Pagina 7 – Witteveen+Bos (Stolperbasculebrug)

Pagina 8 – MUD Jeans (headerbeeld), Dirk-Jan van Dijk (portretten)

Pagina 10 – Archief, Loek Buter, Elmer van der Marel

Opmaak

Xerox mediaservices

Concept

Funcke creatieve partners