Duurzame energie onder hoogspanning?

In ‘Het Dilemma’ spreken 2 inwoners zich uit over een kwestie in de provincie.

Windmolenparken en zonneweiden zijn belangrijk voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook willen we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals uit Rusland. De enorme golf groene stroom zorgt op sommige plekken in Noord-Holland voor een overvol stroomnet. Ons elektriciteitsnet wordt uitgebreid, maar heeft verder verduurzamen tot het klaar is wel zin?

De provincie is niet de enige die het moeilijk vindt helder te communiceren. Veel overheidsinstellingen kampen met moeilijke taal in teksten. Zo deed de Nationale ombudsman in 2017 onderzoek naar MijnOverheid. De belangrijkste conclusie is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebruiker meer centraal moet stellen.

Ja

Ruben van Loon

Regiomanager Noord-Holland Noord van Liander

“Op sommige plekken in Noord-Holland is het stroomnet inderdaad vol. Daar moeten ondernemers nu helaas wachten met verduurzamen tot het net is uitgebreid. Toch is verduurzamen voor consumenten en ondernemers altijd een goede stap. Je kunt bijvoorbeeld isoleren, wind- of zonnestroom opwekken of van aardgas overgaan op een duurzaam alternatief. Dat bespaart uiteindelijk niet alleen geld, maar zorgt ook voor minder CO2-uitstoot. Bovendien gaan veel ondernemers creatief aan de slag met alternatieven als batterijen en waterstof.”

Niet altijd

Pieter Vlaar

Namens Vlaar Bloembollen in Benningbroek

“Of we in Noord-Holland te snel verduurzamen? Nee, maar we moeten het wel veel slimmer en efficiënter aanpakken. Zo wordt bij het verlenen van subsidies vooral gekeken naar energieopwekkend vermogen, niet naar het daadwerkelijk verbruik. Zonneweiden staan in de zomer soms enorm te koken, zonder dat er altijd vraag naar stroom is. En wij hebben juist een enorm gunstig energieprofiel, maar mogen door de krapte op het stroomnet niks terugleveren. Doodzonde.”