Is nieuw asfalt nog wel nodig?

In ‘Het dilemma’ spreken 2 betrokkenen zich uit over een kwestie in onze provincie.

Tot 2020 namen de files elk jaar toe. De coronapandemie zorgde ervoor dat het veel rustiger was op de weg. Is nieuw asfalt aanleggen nog wel nodig, nu thuiswerken deels blijft?

De provincie is niet de enige die het moeilijk vindt helder te communiceren. Veel overheidsinstellingen kampen met moeilijke taal in teksten. Zo deed de Nationale ombudsman in 2017 onderzoek naar MijnOverheid. De belangrijkste conclusie is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebruiker meer centraal moet stellen.
Nee

Peter Soonius

Programmaleider mobiliteit bij Natuur en Milieu

“Meer asfalt is niet nodig. Hoe meer asfalt, hoe meer verkeer het aantrekt. Extra rijbanen verspreiden en verdelen de auto’s wel, maar het levert per saldo niet zoveel op. We staan dan naast elkaar in de file, in plaats van achter elkaar. En hoe meer asfalt, hoe meer verkeer en dus meer uitstoot. We hebben ook te maken met de stikstofuitstoot. Die moeten we beperken om de natuur te beschermen en huizen te kunnen bouwen. Meer asfalt gaat de problemen niet oplossen. We moeten daarom de alternatieven boven water krijgen.”

Ja

Wessel Deelstra

Regionaal belangenbehartiger bij Transport en Logistiek Nederland – Regio Randstad

“Nieuw asfalt is nodig, maar het is geen doel op zich. Asfalt is een middel om Nederland bereikbaar te houden. Nederland groeit demografisch; er komen meer mensen bij. En ook het aantal woningen groeit. Mensen blijven niet stil zitten. Daarnaast bestellen we steeds meer online. Al die groei gaat gepaard met reisbewegingen. Dat gaat een keer knellen. Zoals bijvoorbeeld in de Bollenstreek. Daar staan veel woningen op stapel en wonen mensen die werken in de omgeving van Hoofddorp en Schiphol. Asfalt is daar nodig om de verbinding tussen Zuid- en Noord-Holland goed te houden.”