Colofon

&Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland en verschijnt 6 keer per jaar.

Redactie

Edo Blaauw, Annoesjka Brohm, Wendy Dallinga, Ellen Hinskens (hoofdredacteur), Vera Kerkvliet, John Stroetenga, Pascal van Wessel, Melanie Zierse.

Redactieraad

Otte Beeksma, Jeroen Fritz, Diny Pestman.

Beeld

Pagina 1 en 11 – Dirk-Jan van Dijk (op de cover: Aafke Praat & Bastiaan Houtenbos) Pagina 3 – AV Zuidwal (openingsbeeld), Dirk-Jan van Dijk (portretten) pagina 4 – Remko Heemskerk pagina 5 – Johannes Abeling, Marisa Beretta, Elmer van der Marel, Dion Vorrink pagina 6 – Jorris Verboon pagina 7 – Loek Buter (portret), Olivier Rijcken (tekeningen) pagina 8 – Johannes Abeling pagina 9 – Elmer van der Marel pagina 10 – Martijn Beekman, Elmer van der Marel, Rogier Reker, Sherine Zwaga

Opmaak

Xerox mediaservices

Concept

Funcke creatieve partners