Kernenergie onmisbaar voor halen klimaatdoelen?

In ‘Het dilemma’ spreken 2 Noord-Hollanders zich uit over een kwestie in onze provincie.

De doelstelling uit het nationaal Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 te halveren. Daarom wordt onder andere in de 30 energieregio’s van Nederland gekeken waar duurzame energie kan worden opgewekt uit zon en wind. Kernenergie maakt tot nu toe geen onderdeel uit van de energiemix om de doelstelling te halen. Maar zou dat in de toekomst een optie kunnen zijn, zoals onder meer de gemeenteraad van Castricum afgelopen jaar besprak?

De provincie is niet de enige die het moeilijk vindt helder te communiceren. Veel overheidsinstellingen kampen met moeilijke taal in teksten. Zo deed de Nationale ombudsman in 2017 onderzoek naar MijnOverheid. De belangrijkste conclusie is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebruiker meer centraal moet stellen.
Ja

Jeroen Slot

Raadslid (VVD) gemeente Castricum

“Ik denk dat de meeste mensen het er wel over eens zijn dat we de CO2-uitstoot snel moeten reduceren. Willen we de doelstelling halen dan zullen er nog heel veel windmolens en zonneweiden bij moeten komen. Het is de vraag of je dat gaat redden.

We hebben nu de 1ste fase van het proces gehad, waarin gebieden worden aangewezen. In de verdere uitwerking moet blijken wat daarvan realistisch is. In Castricum hebben we meerdere Natura2000-gebieden waar je sowieso geen windmolens en zonnepanelen kunt plaatsen. Je ziet ook steeds meer weerstand tegen windmolens en zonneweiden. Moet je dan niet ook willen kijken naar kernenergie? Mét kernenergie is de kans groter dat je de doelstellingen zult halen. Het is ook een techniek waarmee je op een beperkt oppervlak veel energie kunt opwekken. Met zonnepanelen, en in iets mindere mate wind, heb je een veel groter ruimtebeslag. Maar als je kernenergie wilt toepassen, ben je zo een jaar of 10 verder. Je moet daarin dus nu al stappen zetten.”

Nee

Mariska El Ouni-Huijser

Raadslid (D66) gemeente Castricum

“Het onderwerp kernenergie past niet in de opdracht van de Regionale Energiestrategie van dit moment. Want die gaat over het zoeken naar locaties voor vormen van duurzame energie, zoals wind- of zonne-energie of geothermie. Kernenergie is geen duurzame manier van energie opwekken, want de voorraad uranium is eindig en kan niet opnieuw worden aangemaakt.

De eerste opdracht is om 2030 te halen: dan moet de uitstoot van CO2 gehalveerd zijn. Als je een kerncentrale wilt - als je al uit de discussie daarover komt - duurt het met alle procedures op z’n minst nog 10 tot 15 jaar voordat je die ergens kunt neerzetten. Daarmee haal je de doelstelling van 2030 zeker niet.

De bouw en het onderhoud van een kerncentrale is veel duurder dan investeren in duurzame energie. Daarnaast moet kernafval duizenden jaren worden opgeslagen. De D66-fractie wil het niet op haar geweten hebben dat we toekomstige generaties daarmee opzadelen. Kernenergie is ook niet zonder gevaar voor personeel en direct omwonenden, om het voorbeeld van Tsjernobyl maar even voor ogen te houden.”

Deel op social media